Erfaringskartlegging – organisering av transportinfrastruktur i Sverige, Finland og Danmark

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) har Difi foretatt en kartlegging og drøfting av svenske, finske og danske erfaringer med større transportinfrastrukturreformer og -omstillinger.

Difi-rapport 2014:5
27. jun 2014

Hovedfunn

  • Organisatoriske reformer krever grundig forarbeid og tett oppfølging og det kan være nødvendig å endre mål og/eller forutsetninger underveis i omstillingsprosessen.
  • Sektormål må balanseres opp mot andre samfunnspolitiske mål, og det er viktig å ikke sette i gang for mange og store reformer samtidig. Vedtatte beslutninger bør gjennomføres raskt.
  • Det tar tid før gevinster kan realiseres og transaksjonskostnader undervurderes nesten alltid.
  • Omstillinger på virksomhetsnivå bør få konsekvenser for organiseringen også i overordnet departement.

Erfaringskartleggingen er en oppdatering og videreføring av et tidligere oppdrag for SD (Difi-rapport 2011:10).