Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Drøft digitaliseringstiltak med KS i en tidlig fase

Virksomheter som forbereder digitaliseringstiltak som bører kommunesektoren, skal i en tidlig fase drøfte tiltaket med KS.

Hvorfor følge?

For å sikre at oppgaver som løses på tvers av statlig og kommunal sektor, også kan brukes av kommunesektoren.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet: kapittel 2.2
Bruksområde Prosjektgjennomføring
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.