Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk tjenestedesign for brukerinvolvering og -testing

Virksomhetene anbefales å bruke tjenestedesign og andre metoder for brukerinvolvering og brukertesting.

Hvorfor følge?

For å sikre at tjenestene oppfyller brukerens behov

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: anbefaling

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.1
Bruksområde Brukeren i sentrum
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.