Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk teiknsettstandard ved utveksling av informasjon

Det er obligatorisk å nytte teiknsettstandarden UTF-8 ved all utveksling av informasjon mellom offentlege verksemder og med innbyggarar og næringsliv.

Hvorfor følge?

Bruk av felles tegnsett er viktig for å kunne utveksle informasjon på alle språk og målformer. Det går fram av grunnloven og sameloven at forvaltningen skal støtte samisk språk og kulturarv.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: krav

Hjemmel

Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning

Bruksområde Informasjonsutveksling
Status Aktiv (fra 1.1.2013)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.