Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk standarder ved utforming av næringslivsskjema på offentlige nettsider

Elmer 2.1-retningslinjene (Brønnøysundregistrene 2011) eller Elmer 3-retningslinjene (Brønnøysundregistrene 1. april 2014) er obligatoriske for utforming av næringslivsskjema på offentlige nettsider, tilpasset skjermer på en PC eller tilsvarende.

Hvorfor følge?

Bruk av standarden er viktig slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: krav

Hjemmel Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, §7
Bruksområde Standardisering
Status Aktiv (per 1.1.2013)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.