Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk standarder ved publisering av bilder

Ved tilgjengeliggjøring av bilder på offentlige internettsider, skal det brukes standarder.

Hvorfor følge?

Bruk av standarden er viktig slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: krav

Hjemmel Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, §6
Bruksområde Standardisering
Status Aktiv (per 1.1.2013)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.