Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk standarder for tekstdokumenter som vedlegg til e-post

Tekstdokumenter beregnet for lesing som skal sendes i e-postvedlegg fra forvaltningsorganer til innbyggere og næringsliv, skal utformes i PDF/A-1a (ISO 19005-1).

Hvorfor følge?

For at det skal være enkelt for alle å lese innhold i vedlegg, bør man benytte standarder.

Om kravet
Krav eller anbefaling Statlige virksomheter: krav
Kommunale virksomheter: krav
Hjemmel Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning
Bruksområde Informasjonsutveksling
Status Aktiv (fra 1.1.2013)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.