Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk standarder for tekstdokumenter på offentlige nettsider

Det er obligatorisk at tekstdokumenter som skal gjøres tilgjengelige på offentlige internettsider, utformes i HyperText Markup Language, HTML 4.01 eller HTML5, eller i Extensible HyperText Markup Language, XHTML 1.0 eller XHTML 1.1.

Hvorfor følge?

Bruk av standarden er viktig slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: krav

Hjemmel Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning og Forskrift om universell utforming av IKT-løysingar
Bruksområde Informasjonsutveksling
Gyldighet Aktiv (fra 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.