Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk standarder for publisering av video på offentlige nettsider

Ved tilgjengeliggjøring av video på offentlige internettsider, skal det brukes standarder.

Hvorfor følge?

Bruk av standarden er viktig slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: krav

Hjemmel Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, §6
Bruksområde Standardisering
Status Aktiv (per 1.1.2013)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.