Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk standarder for publisering av lyd på offentlige nettsider

Ved tilgjengeliggjøring av lyd med tapsbasert komprimering på offentlige internettsider, skal det brukes standarder.

Bruk av standarder er viktig slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: krav

Hjemmel Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, §6
Bruksområde Standardisering
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.