Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk PEPPOL-nettverket

Virksomhetene anbefales å benytte PEPPOL-nettverket, inkludert ELMA og EHF.

Hvorfor følge?

PEPPOL-nettverket knytter meldingsformidlere sammen. Du kan dermed sende et elektronisk dokument til en mottaker, uavhengig av hvilken meldingsformidler bedriften bruker.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: anbefaling

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.9
Bruksområde Anskaffelser
Status Aktiv (fra 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.