Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk Norsk arkitekturrammeverk for samhandling med andre

Ved utvikling av digitale løsninger som skal samhandle med andre, bør rammeverk for digital samhandling benyttes.

Hvorfor følge?

Rammeverket viser deg hvordan du kan jobbe systematisk for å bygge samhandlingsevne for dine digitale tjenester, for bedre å samhandle med andre.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: anbefaling

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kap. 1.7
Bruksområde Arkitektur
Status Aktiv (fra 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.