Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk klart og godt språk i dialog med brukeren

Virksomheten skal bruke et klart og godt språk i all tjenesteutvikling, brukerrettet informasjon og kommunikasjon.

Hvorfor følge?

For å bidra til målet om at brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital offentlig sektor.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.1
Bruksområde Brukeren i sentrum
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.