Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk betalingsinstruksjoner til bank, ISO 20022

Virksomheten bør benytte infrastrukturen «forsterket PEPPOL-nettverk» med tilhørende sikring av betalingsfiler, for betalingsinstruksjoner til bank, og benytte Bits versjonen av ISO 20022-baserte betalingsmeldinger.

Hvorfor følge?

For å effektivisere og sikre anskaffelsesprosessen.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: anbefaling

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel

Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.9

Bruksområde Anskaffelser
Status Aktiv (fra 1.1.2021)

Har du gode eksempel eller gjort dette før? Send oss gjerne din erfaring