Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk Altinn som hovedkanal for overordnet informasjon

Altinn skal brukes som hovedkanal for overordnet informasjon om rettigheter og plikter for etablerere og næringsdrivende

Hvorfor følge?

For å bidra til målet om at brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital offentlig sektor.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.1
Brukområde Brukeren i sentrum
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.