Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Benytt elektronisk handelsformat

Offentlige virksomheter skal benytte elektronisk handelsformat (EHF) for mottak av elektronisk faktura og kreditnota.

Hvorfor følge?

For å gjøre informasjonsutveksling på tvers, er det viktig å bruke felles løsninger.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: krav

Hjemmel Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, §10
Bruksområde

Standardisering

Anskaffelser

Status Aktiv (fra 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.