Årets tema

Handlingsplan for Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor.

​På Digitaliseringskonferansen 2019 presenterte digitaliseringsminister Nikolai Astrup «Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025».

I år vil konferansen presentere og diskutere oppfølging av handlingsplanen som er vedtatt. En sentral problemstilling er hvordan handlingsplanen og tiltakene best mulig kan understøtte regjeringens beslutning om å utvikle syv tverrgående tjenester på tvers av departementer, virksomheter, statlige og kommunale aktører. Dette innebærer en fundamentalt ny måte å tenke samarbeid på.

Illustrasjon av livshendelsene og ulike sektorer
Hvordan kan handlingsplanen og tiltakene best mulig understøtte utviklingen av syv tverrgående tjenester på tvers av departementer, virksomheter, statlige og kommunale aktører?

Regjeringens nye innovasjonsmelding

Innovasjonsmeldingen blir presentert i sommer. Vi vil diskutere hvordan vi sammen kan utvikle nye digitale innovative tjenester på et felles fundament. Hvordan vi kan legge til rette for deling og bruk av data og bruk av kunstig intelligens blir sentralt. Og hvordan kan offentlig og privat sektor samarbeide enda bedre på disse områdene?

Flere deltar i planleggingen

Nytt av året er at vi har invitert flere av de sentrale offentlige virkemiddelaktørene til å delta i planleggingen og gjennomføringen av konferansen. KS, Innovasjon Norge, Arkivverket og Digital Norway med flere vil bidra på sporene på konferansens andre dag. Vi vil også i år samarbeide med «ildsjelene» representert ved Den Norske Dataforeningen (DND).