Stordataanalyse

For å støtte utviklingen av tjenester som baserer seg på gjenbruk og sammenstilling av data, er det etablert europeiske fellesløsninger for testing og utforskning av stordataanalyser (Big Data Test Infrastructure, BDTI) og sammenstilling og analyse av stordata i sanntid (Context Broker).

Hvordan er BDTI og Context Broker tatt inn i Norge?

CEF Digital sine stordataløsninger er nylig introdusert i EU-programmet og bruken er begrenset i Norge. Digitaliseringsdirektoratet har som det første miljøet i Norge tatt testinfrastrukturen BDTI i bruk, innenfor anskaffelsesområdet. Dette er et samarbeid med EU i 2020 med mål om å pilotere og teste ut bruk av stordatateknologi i forbindelse med å effektivisere anskaffelsesprosessen og legge grunnen for bruk av AI-teknologi.

CEF Context Broker er en infrastruktur fra CEF Digital for å sammenstille og analysere stordata i sanntid. Dette kan være et godt verktøy i utviklingen av blant annet løsninger for smarte byer.

Hvordan komme i gang med BDTI og Context Broker?

For å komme i gang med bruk av BDTI og Context Broker, ta kontakt med nasjonal kontaktperson.

Nasjonal kontaktperson

Øystein Åsnes

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Telefon
+47 991 58 285

Nyttig