Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Meld nye eller endrede rapporteringsplikter som pålegges næringsdrivende til oppgaveregisteret

Virksomheten skal melde nye eller endrede rapporteringsplikter som pålegges næringsdrivende til Oppgaveregisteret før de iverksettes.

Hvorfor følge?

For å bidra til å hindre overflødig innsamling og registrering av opplysninger, og å gi næringsliv og forvaltning tilgang til opplysninger om oppgaveplikter.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: krav

Hjemmel Oppgaveregisterloven § 4
Bruksområde Fellesløsninger
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.