Krav og anbefalinger: Tillitstjenester

Her er oversikt over alle krav og anbefalinger ved sammenstilling og analyse av data. Du kan filtrere ut hvilken sektor du ønsker å se om kravet er anbefalt eller obligatorisk for, fra menyen nedenfor.