Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser

Standard for beskrivelse av begreper for offentlige virksomheter.

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

Krav

Anbefalt.

Beskrivelse

Standarden beskriver hvilke elementer som skal og kan tas med når offentlige virksomheter dokumenterer/beskriver sine begreper og begrepssamlinger.

Status

Anbefalingen er gjeldende, fra og med 2019-03-15. Denne erstatter tidligere «Standard for begrepsbeskrivelser v.1.0)».