Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Foreta en ROS-vurdering knyttet til bruk av fellesløsningen

Før virksomheten tar stilling til om felleskomponenten kan tas i bruk, må virksomheten selv foreta en risiko- og sårbarhetsvurdering knyttet bruk av komponenten, og en personvernkonsekvensutredning.

Hvorfor følge?

For å gi rammer og føringer for bruk og utvikling av felleskomponentene.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.5
Bruksområde Fellesløsning
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.