Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Følg regjeringens strategiske prinsipper for nasjonale felleskomponenter

Virksomheten skal følge regjeringens strategiske prinsipper for nasjonale felleskomponenter. Disse gir rammer og føringer for bruk og utvikling av felleskomponentene.

Hvorfor følge?

For å gi rammer og føringer for bruk og utvikling av felleskomponentene.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.5
Bruksområde Fellesløsninger
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.