Europeiske fellesløsninger

Norge deltar i EU-programmet CEF Digital for å etablere og videreutvikle digital infrastruktur på tvers av landegrenser.

DI - Europeiske fellesløsninger