Europeiske fellesløsninger

Her finner du fellesløsninger som er tilgjengelige for norske digitale tjenester som skal kobles til europeiske infrastrukturer. Arbeidet med å få til digitale infrastrukturer på tvers av landegrensene har EU-kommisjonen organisert i programmet CEF Digital, og det er dette programmet som danner rammen for de løsningene som er listet opp her.