eTranslation

eTranslation er en europeisk fellesløsning som tilbyr automatisk oversettelse av tekst. eTranslation er integrert i digitale tjenester utviklet av EU, men kan også benyttes som en frittstående tjeneste.

Hvordan er eTranslation tatt inn i Norge?

Det jobbes for at kvaliteten på norsk oversettelse i byggeklossen skal bli god nok til at tjenesten kan benyttes til oversettelse til og fra norsk, både bokmål og nynorsk. Bokmål er implementert i eTranslation, men kvaliteten er foreløpig ikke tilfredsstillende. Nynorsk er foreløpig ikke implementert.

Det er allerede nå mulig å ta i bruk eTranslation, som for eksempel Klageportalen (den norske delen av Online Dispute Resolution Portal) har gjort. Merk likevel at kvaliteten på norske språkdata som grunnlag for automatiske oversettelser fortsatt er for dårlig, slik at løsningen per i dag ikke gir gode nok oversettelser til og fra norsk. Dersom du ønsker å bidra med språkdata som grunnlag for oversettelser mellom norsk og andre europeiske språk, tar du kontakt med nasjonale kontaktperson.

Hvordan komme i gang med eTranslation?

For å komme i gang med eTranslation, ta kontakt med nasjonal kontaktperson.

Jon Arild Olsen, Nasjonalbiblioteket

Seniorrådgiver
Nasjonalbiblioteket

Nyttig

Språkdata og kunstig intelligens

Språkdata er viktig i utviklingen av kunstig intelligens (KI). I KI-strategien varsler regjeringen at den vil gi en anbefaling i digitaliseringsrundskrivet om offentlig produsert tekst, som en type data som gjøres tilgjengelig for gjenbruk til språkteknologiske formål, og avleveres til Språkbanken og Felles begrepskatalog.