eSignature

eSignature er en europeisk fellesløsning som oppretter og bekrefter elektroniske signaturer i tråd med europeiske standarder.

Hvordan er eSignature tatt inn i Norge?

Nasjonal løsning for elektronisk signering eksisterer. Det er fullt mulig å knytte denne til en europeisk node. Grunnet manglende interesse fra potensielle brukere har dette ikke startet.

Dersom du ønsker å bruke eSignature, bør du melde din interesse. Digitaliseringsdirektoratet, som er ansvarlige for eSignature i Norge, trenger brukscase fra potensielle norske brukere for å gå videre med integreringen mellom nasjonal og europeisk signeringsløsning.

Hvordan komme i gang med eSignature?

For å komme i gang med eSignature, ta kontakt med nasjonal kontaktperson.

Kontakt

Stig Slaatto-Hornnes

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Telefon
+47 905 41 534

Nyttig