Eksempler: Spesialisering og innsnevring

Her finner du eksempler på spesialisering av Person med utvidelser og gjenbruk av Person med innsnevring av egenskapsbruk (og utvidelser)

Eksempel på spesialisering av Person med utvidelser

Arbeidstaker spesialiserer her Person og arver alle egenskaper. I tillegg har Arbeidstaker en knytning til Arbeidsforhold, noe som Person ikke har.

Arbeidstaker spesialiserer her Person og arver alle egenskaper. I tillegg har Arbeidstaker en knytning til Arbeidsforhold, noe som Person ikke har.

Eksempel på gjenbruk av Person med innsnevring av egenskapsbruk (og utvidelser)

For hytteeiere er man i denne modellen kun opptatt av navn, identifikator og adresse. Alle andre egenskaper fra fellesmodellen er utelatt. Adresse-egenskapen fra Person er i tillegg gitt nytt navn (spesialisert til) hytteadresse

For hytteeiere er man i denne modellen kun opptatt av navn, identifikator og adresse. Alle andre egenskaper fra fellesmodellen er utelatt. Adresse-egenskapen fra Person er i tillegg gitt nytt navn (spesialisert til) hytteadresse.