eInvoicing

eInvoicing er en europeisk fellesløsning som hjelper med å sende og motta elektroniske fakturaer i tråd med europeiske direktiv og standarder. Den bidrar med et gjenkjennelig format på fakturaene og en infrastruktur for å transportere fakturaene, i Norge og på tvers av Europa.

Hvordan er eInvoicing tatt inn i Norge?

Elektronisk fakturering er hovedregelen i Norge og mellom norske og europeiske handelspartnere. eInvoicing er en viktig del av dette gjennom elektronisk handelsformat (EHF) og transportinfrastruktur basert på PEPPOL-nettverket.

Hvordan komme i gang med eInvoicing?

For å komme i gang med eInvoicing, ta kontakt med nasjonal kontaktperson.

Jens Aabol

DFØ

Nyttig