eID

eID er en europeisk fellesløsning som gjør det mulig for personer å bruke sin elektroniske ID til å autentisere seg på tvers av landegrenser, for eksempel for å få tilgang til tjenester og informasjon i andre europeiske land.

eID bidrar til et tryggere internett

Med et stadig mer digitalisert samfunn og mer integrasjon på tvers av Europa, blir det viktigere å kunne identifisere og verifisere hvem personer er. Pålitelig elektronisk identifikasjon er helt avgjørende i den sammenheng.

Hvordan er eID tatt inn i Norge?

  • Norges tekniske løsning for utveksling av eID-informasjon med andre land i Europa er på plass.
  • Det juridiske grunnlaget (eIDAS-forordningen) er på plass i norsk lovgivning.
  • Nasjonale eID-er må godkjennes av de øvrige landene ("notifiseres") før bruk. 13 land har godkjente (notifiserte) eID-er per første kvartal 2020.
  • Norge, ved Digitaliseringsdirektoratet, vil starte arbeidet med å notifisere norske eID-er sommeren 2020.

Hvordan komme i gang med eID?

For å komme i gang med eID, ta kontakt med nasjonal kontaktperson.

Tor Alvik

Fagdirektør
Digitaliseringsdirektoratet
Telefon
+47 415 86 754

Nyttig