eID

eID er en europeisk fellesløsning som gjør det mulig for personer å bruke sin elektroniske ID til å autentisere seg på tvers av landegrenser, for eksempel for å få tilgang til tjenester og informasjon i andre europeiske land.

Hvordan er eID tatt inn i Norge?

  • Norges tekniske løsning for utveksling av eID-informasjon med andre land i Europa er på plass.
  • Det juridiske grunnlaget (eIDAS-forordningen) er på plass i norsk lovgivning.
  • Nasjonale eID-er må godkjennes av de øvrige landene ("notifiseres") før bruk. 13 land har godkjente (notifiserte) eID-er per første kvartal 2020.
  • Norge, ved Digitaliseringsdirektoratet, vil starte arbeidet med å notifisere norske eID-er sommeren 2020.

Hvordan komme i gang med eID?

For å komme i gang med eID, ta kontakt med nasjonal kontaktperson.

Portrett Tor Alvik

Tor Alvik

Fagdirektør
Digitaliseringsdirektoratet

Tor Alvik har jobbet med digitale fellesløsninger, strategi og identitetsforvaltning siden han ble involvert i arbeidet med Norge.no i 2005. Han har siden bidratt i utviklingen av eID-løsninger for offentlig sektor. Alvik er involvert i internasjonale prosjekter og programmer både i EU og Norden, og arbeider med rammene for digitalisering i Norge og utviklingen av tjenester på tvers av landegrensene. Han leder blant annet et Nordisk-Baltisk samarbeidsprosjekt på eID (NOBID). 

Telefon
+47 415 86 754