eArchiving

eArchiving er en europeisk fellesløsning som byr på standarder og spesifikasjoner for å sikre universell, kostnadseffektiv bevaring og langtidslagring av digital dokumentasjon og informasjon.

Hvordan er eArchiving tatt inn i Norge?

Norge har etablert et samarbeid med EU. Det pågår en harmonisering av nasjonal infrastruktur for å klargjøre for bruk av fellesløsningen. Norge medvirker i utvikling av løsninger sammen med EU.

Foreløpig er det Arkivverket som tar seg av tilpassingen av norske arkivløsninger til europeiske standarder og spesifikasjoner. Dette er et arbeid som pågår.

Hvordan komme i gang med eArchiving?

For å komme i gang med eArchiving, ta kontakt med nasjonal kontaktperson.

Informasjon fra CEF Digital