Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk referansearkitekturene for eMelding og eOppslag

Ved nyutvikling av løsninger for informasjonsutveksling, bør referansearkitekturene for eMelding og eOppslag benyttes.

Hvorfor følge?

For å gjøre informasjonsutveksling på tvers, er det viktig å bruke felles løsninger.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: Anbefaling

Kommunale virksomheter: Anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kap 1.7
Bruksområde Standardisering
Status Aktiv (1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.