Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk kontaktinformasjon fra KRR

Virksomheten skal bruke kontaktinformasjon fra kontakt- og reservasjonsregisteret ved varsling av innbyggere om og utsendelse av enkeltvedtak og andre viktige digitale henvendelser,

Hvorfor følge?

Registeret gir deg enkelt tilgang til innbyggerne sin digitale kontaktinformasjon, mellom anna mobilnummer og e-postadresse, på ett sted. Det er enkelt, trygt, tilgjengelig og effektivt.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.5
Bruksområde Fellesløsninger
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.