Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk folkeregisteret, enhetsregisteret og matrikkelen, så fremt vilkår for bruk er oppfylt

Statens virksomheter skal bruke folkeregisteret, enhetsregisteret og matrikkelen, så fremt vilkår for bruk er oppfylt.

Hvorfor følge?

For å unngå dobbeltrapportering, sikre gjenbruk av oppdatert og korrekt informasjon om personer, virksomheter og eiendommer.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.5
Bruksområde Fellesløsninger
Status Aktiv (1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.