Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk eInnsyn

Bruk av eInnsyn er obligatorisk for de statlige virksomhetene omfattet av forskrift til offentleglova § 6.

Hvorfor følge?

Ved bruk av eInnsyn etterlever du politiske føringer og øker graden av digitalisering. Alle innbyggere har tilgang til å søke og bestille innsyn i dokumenter. Det gir enkel og effektiv behandling av innsynskrav.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.5
Bruksområde Fellesløsninger
Status Aktiv (1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.