Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk eFormidling ved meldingsutveksling

For å forenkle tilknytning til eksisterende infrastrukturer for meldingsutveksling til andre offentlige virksomhet, innbyggere og virksomheter, bør eFormidling benyttes.

Hvorfor følge?

For å gjøre informasjonsutveksling på tvers, er det viktig å bruke felles løsninger.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: anbefaling

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.5
Bruksområde Standardisering
Status Aktiv (fra 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.