Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk Altinns infrastruktur og tjenesteplattform

Virksomheten skal i utgangspunktet ta i bruk Altinns infrastruktur og tjenesteplattform for produksjon av relevante tjenester

Hvorfor følge?

Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater. Bruk forenkler samhandling mellom det private og offentlige, og er kostnadseffektivt for begge parter.

Krav og anbefalinger

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.5
Bruksområde Fellesløsninger
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.