Blokkjede

Blokkjedeteknologi har stort potensial til å forbedre samhandlingen mellom borgere, næringslivet og offentlige myndigheter. European Blockchain Service Infrastructure (EBSI) vil muliggjøre effektive og tillitvekkende tjenester basert på blokkjedeteknologi, både nasjonalt og på tvers av landegrenser.

Hvordan er EBSI tatt inn i Norge?

Norge har inngått avtale med European Blockchain Partnership (EBP). Det er et initiativ fra EU rettet mot offentlige myndigheter med mål om å samarbeide om å utvikle en felleseuropeisk blokkjedebasert tjenesteinfrastruktur (EBSI).

Det første konkrete resultatet fra arbeidet er at Digitaliseringsdirektoratet i april 2020 satte i drift en norsk EBSI-testnode i samarbeid med de andre norske virksomhetene som deltar i EBP-arbeidet. EBSI-noden inngår i et europeisk testnettverk av noder plassert i ulike EU-land, og synkroniserer med disse.

Hvordan komme i gang med EBSI?

For å komme i gang med EBSI, ta kontakt med nasjonal kontaktperson.

Kontakt

Informasjon fra CEF Digital