Beskrivelse av datasett og datakataloger

Bruksområdet gjelder åpne og begrensede data. Med begrensede data menes data som kun skal deles med en avgrenset brukergruppe med hjemmel til å bruke informasjonen. Bruksområdet handler om hvordan man skal beskrive og utforme datasett og datakataloger.

Anbefalt standard

Digitaliseringsdirektoratet anbefaler at offentlige virksomheter ved beskrivelse og utforming av datasett og datakataloger gjør det som spesifisert i

  • DCAT-AP-NO-1.1

Standarden skal benyttes når datakataloger og datasett tilgjengeliggjøres åpent, eller for begrensede brukergrupper på offentlige nettsider.

Hjemmel

Anbefalingen er gjeldende. Den ble innført 15.11.2016.

Veileder

Veileder for beskrivelse av datasett

Aktuelle standarder