Hopp til hovedinnhold

Behov for eID i offentlig forvaltning

I dagens samfunn blir stadig flere tjenester digitalisert, og det er blitt vanlig å signere dokumenter og å identifisere seg elektronisk for å få tilgang til tjenester. Virksomheter har derfor et økende behov for at ansatte har tilgang til og kan bruke en eID.

Ansatte benytter som regel en bruker-ID forvaltet av arbeidsgiver på arbeidsplassen. Denne bruker-ID-en består gjerne av et brukernavn og passord, og benyttes for å logge inn på en PC eller interne systemer. I tillegg har mange ansatte en eID som benyttes til personlige tjenester typisk innen skatte-, finans- og helseområdet. En slik eID vil være mye sikrere enn bare en bruker-ID med et brukernavn og passord.

Vil du vite mer om hva eID er?

I takt med den økte digitaliseringen har det blitt vanligere å signere dokumenter elektronisk og å identifisere seg på arbeidsplassen ved bruk av eID. I noen tilfeller vil arbeidsgiver kunne ha et behov for at ansatte benytter eID i utførelsen av sitt arbeid. For eksempel at en arbeidstaker trenger å logge inn i Altinn etter å ha fått tildelt en rettighet. Alternativt kan virksomheten vurdere å ta i bruk tjenester som ikke krever eID.

Det er ikke nødvendigvis slik at alle ansatte i alle virksomheter trenger en selvdeklarert eID på nivå betydelig og høyt for å gjøre jobben sin. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere virksomhetens overordnede behov, og behovet til den enkelte ansatte.

Nærmere om vurderingen av virksomhetens behov

Virksomheten må i første omgang foreta en overordnet vurdering av om det er behov for at en eller flere ansatte har tilgang til og kan bruke en eID. I vurderingen kan det være nyttig å se til veiledningen som er gitt under delene om arbeidsrett og personvern, og som i utgangspunktet er utarbeidet med tanke på den enkelte arbeidstaker.

I arbeidsretten og vurderingen av arbeidsgivers styringsrett, kan det hentes inspirasjon under vurderingstemaet saklig behov, se Styringsrett og bruk av privat eID. I den personvernrettslige delen finnes et til dels overlappende vurderingstema, i det arbeidsgiver må ta stilling til om bruk av eID er nødvendig. (Dette forutsetter at behandlingsgrunnlaget er "berettiget interesse"). Veiledningen under den personvernrettslige vurderingen er beriket med eksempler. Se nedtrekksfeltet Nødvendig for dette formålet under Behandlingsgrunnlag.

Neste side i dette kapittelet: