Møter og arrangementer – informasjon vedrørende koronavirus

Digitaliseringsdirektoratet følger utviklingen i forbindelse med spredningen av koronavirus og sykdomsutbrudd av Covid19. Vi baserer våre vurderinger og tiltak på informasjon og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. For tiden er de fleste av våre arrangementer digitale.

Information in English follows below.

Digitaliseringsdirektoratet har kontorer i Oslo, Leikanger og Brønnøysund og har normalt en rekke møter og arrangementer hver dag med offentlige og private virksomheter, samarbeidspartnere, leverandører og andre. Selv i den krevende situasjonen som er oppstått, søker vi å opprettholde mest mulig normal drift og løse oppgavene som tilligger direktoratet.

På samme tid skal vi gjøre det vi kan for å unngå å bidra til å spre smitte. Vi er opptatt av at du som er i kontakt med oss skal oppleve det som trygt og basert på en gjensidig forståelse.

Endringer i møtevirksomhet og arrangementer

Arrangementer med mange deltakere: Vi vurderer disse med utgangspunkt i retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og lokale myndigheter.

Større arrangementer i Digitaliseringsdirektoratets regi er utsatt eller avlyst.

Dersom det er mulig kan mindre arrangementer gjennomføres digitalt, som digitale møter, webinar eller liknende. Følg med på vår arrangementsoversikt.

Møter

Møter gjennomføres ved hjelp av digitale verktøy i den grad det er mulig. Hvis det ikke lar seg gjøre, anbefaler vi på det nåværende tidspunkt å utsette møtet.

I den grad fysiske møter må finne sted, legger vi spesielt vekt på retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, der nytteeffekten av møtet, om deltakere er i en risikogruppe og/eller kommer fra land med utbredt spredning, og om vi øker smittefaren for deltakerne ved å avholde møtet må vurderes.  Det er opp til den enkelte å vurdere om han/hun ønsker å være til stede i et fysisk møte med Digitaliseringsdirektoratet.

Dersom Digitaliseringsdirektoratet og de andre møtedeltakerne blir enige om å gjennomføre et fysisk møte, vil vi sette i verk tiltak både før og under møtet.

Les mer om Helsedirektoratets tiltak.

Denne siden blir oppdatert om det kommer relevante anbefalinger eller pålegg fra helsemyndighetene eller Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Information regarding ongoing Covid-19 Corona virus outbreak

The Norwegian Digitalisation Agency monitors the situation related to the coronavirus closely. We rely on information from the Norwegian Institute of Public Health and follow their recommendations. We normally have numerous meetings and events every day.

It is important for us to try to perform the task society has given us as well as possible, even in the demanding situation that has arisen as a result of the coronavirus. At the same time, we will do what we can to avoid contributing to spreading the virus.

We are making the following changes to meetings and events

Large events: We follow the guidelines from the Norwegian Institute of Public Health. Larger events in Norway are postponed or cancelled.

Smaller events, and meetings with The Norwegian Digitalisation Agency, will be conducted as digital meetings or webinars using different digital tools, if possible.

For more information, see the Norwegian Institute of Public Health.

This page will be updated when relevant recommendations or orders are received from the health authorities or the Ministry of Local Government and Modernisation.