Leverte tjenester på rekordtid

Behovet for digitale løsninger eksploderte i mars 2020. De neste månedene viste hvor viktige de nasjonale fellesløsningene er for digitaliseringen i Norge – og for å håndtere det uforutsette.

Covid-19 var sterkt medvirkende årsak til at ID-porten i mars opplevde det høyeste antallet innlogginger noensinne: 28 millioner. Pandemien førte også til at mange utenlandske arbeidstakere i Norge befant seg i hjemlandet sitt og hadde problemer med å søke om dagpenger fra NAV.

MinID Passport ble lansert 4. juni, og over 8 000 brukere fra mer enn 50 ulike land har tatt løsningen i bruk. Løsningen gjorde det mulig å søke om dagpenger for EØS-borgere som var koronapermittert fra jobb i Norge, slik at de slapp å møte opp, for eksempel på en utenriksstasjon, for å få godkjent ID.

Da Norge satte verdensrekord i å tilby en digital kompensasjonssøknad for næringslivet på tre uker, var både ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret og Altinn nødvendige komponenter for å lykkes.

Altinn ble brukt for raskt å få opp skjema og tjenester. Flere av tjenestene ble satt i produksjon få timer etter bestilling. For eksempel ble spesifikasjonene på et digitalt skjema fra Helsedirektoratet for registrering av beholdningen av munnbind og annet beskyttelsesutstyr levert på ettermiddagen lørdag 21. mars - og satt i produksjon kl. 20:07 samme kveld.

I alt ble Digdir sine fellesløsninger benyttet til å lage 17 koronarelaterte tjenester i 2020:

Hva?

Hvem?

Når?

Opplysninger til krisetiltaksplaner

Kredittilsynet

10. mars 2020

Registrering av Koronasmitte (gikk aldri på lufta)

Helsedirektoratet

15. mars 2020

Tilleggsrapportering

Kredittilsynet

16. mars 2020

Registrering av beskyttelsesutstyr

Helsedirektoratet

21. mars 2020

Rapportering av behov for smittevernutstyr

Helsedirektoratet

23. mars 2020

Påminnelse om å sende inn Inntektsmelding

NAV

24. mars 2020

Rapportering av behandlingskapasitet

Helsedirektoratet

30. mars 2020

Valg av hyppigere refusjonsutbetaling fra NAV

NAV

1. april 2020

Søknad om brukertilgang til NasjonaltHelsepersonell.no

Helsedirektoratet

1. april 2020

Kompensasjonsordning for bedrifter rammet av koronapandemien

Skatteetaten

18. april 2020

Covid-19 klage

Skatteetaten

16. april 2020

Refusjon permittering arbeidsgiver

NAV

12. mai 2020

MinID Passport

Digitaliseringsdirektoratet

4. juni 2020

Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Kulturrådet

20. juli 2020

Søknad om lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Skatteetaten

29. september 2020

Stimuleringsordningen – Covid-19

Kulturrådet

23. oktober 2020

Kompensasjonsordning 2

Brønnøysundregistrene

18. januar 2021, men skjema ble laget i 2020