Kapittel 3: Årets aktiviteter og resultater

Vi vurderer den samlede måloppnåelsen i 2020 som god. I kapittel 3 Årets aktiviteter og resultater gir vi først en samlet vurdering av måloppnåelsen, fulgt av Rikets digitale tilstand, som er vår overordnede vurdering av status på digitaliseringen. Vi presenterer åtte fagregnskaper med resultatene vi skapte innenfor våre fagområder i 2020. Deretter redegjør vi for ressursbruken. Til slutt gir vi en samlet oversikt over oppdragene våre i 2020.

Abstrakt fremstilling av deling av data. En hånd plukker opp en firkant.

Rikets digitale tilstand og året oppsummert