Fellesløsninger

De nasjonale fellesløsningene og registrene utgjør Norges digitale grunnmur. Digdir har ansvar for robust drift og hensiktsmessig utvikling og forvaltning av flere av de nasjonale fellesløsningene. Koronapandemien har understreket hvor viktige fellesløsningene er for å digitalisere og effektivisere så vel offentlig sektor som øvrige deler av samfunnet. Flere offentlige virksomheter valgte å benytte fellesløsningene i 2020, og flere innbyggere tok dem i bruk.

Mål Resultater
1 Direktoratet skal basert på brukerbehov tilby nasjonale fellesløsninger som bidrar til verdiskaping og innovasjon i offentlig sektor og næringslivet. Vi opplevde sterk økning i bruken av fellesløsningene
Vi utviklet den nye løsningen MinID passport
Fellesløsningene ble brukt til å utvikle en rekke korona-relaterte tjenester
2 Nasjonale fellesløsninger som direktoratet har ansvar for, skal være stabile, sikre og ha høy utbredelse. Alle løsningene ble driftet stabilt
Gjennomsnittlig oppetid var 99,92 prosent for tidligere Difis fellesløsninger
En alvorlig sikkerhetshendelse ble oppdaget og rettet opp
3 Løsningene skal forvaltes og utvikles etter god praksis og være i samsvar med europeiske standarder og krav til felles digital infrastruktur i Europa. Fellesløsningene blir forvaltet og utviklet etter god praksis og etablerte standarder
Vi gjennomførte beredskapsøvelser i egen og nasjonal regi

Digitale fellesløsninger - mer for mindre

Graf: Digitale fellesløsninger - mer for mindre

Utviklingen i transaksjonskostnader i Altinn

Graf:  Utviklingen i transaksjonskostnader i Altinn

Les hele fagregnskapet