Det første året til Digitaliseringsdirektoratet ble på ingen måte som planlagt, og planer og forutsetninger ble endret over natten. I stedet for å bygge en ny organisasjon slik vi hadde tenkt, måtte vi bli kjent med hverandre digitalt og levere nye løsninger raskere enn noensinne. I 2020 viste vi verdien av digitalisering i praksis.

Årsrapport 2020

Det første året til Digitaliseringsdirektoratet ble på ingen måte som planlagt, og planer og forutsetninger ble endret over natten. I stedet for å bygge en ny organisasjon slik vi hadde tenkt, måtte vi bli kjent med hverandre digitalt og levere nye løsninger raskere enn noensinne. I 2020 viste vi verdien av digitalisering i praksis.

test.svg

Kapittel 5: Vurdering av framtidsutsikter

Kapittel 6: Årsregnskap

Les hele årsrapporten