Regionalt innspillmøte: Handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Tid
Tirsdag 24. mars kl. 10:30–14:30
Sted
Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14, Stavanger
Påmeldingsfrist
Mandag 23. mars kl. 11:00
Kontaktperson
Helene Hoggen, Telefon: +4741504078

Hvordan oppnå grønne innkjøp i din region? Gi dine innspill og delta i dialog med marked og oppdragsgivere

Digitaliseringsdirektoratet (tidl. Difi) inviterer til innspillmøte i samarbeid med Klimapartner og Innolab. Du kan være med å påvirke handlingsplanen og å ha dialog om hvordan oppnå grønne anskaffelser i din region med leverandører og oppdragsgivere.

Tid: 24. mars i Stavanger fra kl.10:30 -14:30,

Sted: Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14

Mål: Få regionale innspill for å oppnå en mest mulig praktisk handlingsplan. Handlingsplanen vil blant annet belyse forskjellige muligheter og utfordringer for grønne og innovative innkjøp i store og små kommuner og hva som skal til for å oppnå en gradvis modning av marked og oppdragsgivere.

Program

10:30

 1. Mål og ambisjoner (30 min)
 • Hvilke ambisjoner har vi i Rogaland fylkeskommune?
 • Hva, hvorfor og hvordan om handlingsplan for grønne og innovative anskaffelser v/Helene Hoggen Digitaliseringsdirektoratet
 • Hvordan oppnår vi en grønn omstilling i Stavanger kommune? 
 • Hvordan oppnår vi en grønn omstilling i Kristiansand kommune? (TBC)
 1. Hva skaper suksess og hvilke barrierer møter vi på? Innspillspanel: (60 min)
 • Transport
 • Bygg og anlegg
 • sirkulære økonomi
 • XX
 1. Lunsj (30 min)
 2. Hjernekok (dialog) mellom deltakere med utgangspunkt i utfordringer og muligheter for grønn omstilling i regionen (120 min) Dialog ledet av Kjersti Haukeland Eiken (leder av Bergen kommunes innovasjonssenter)

14:30 Avrunding

Ta kontakt med helene.hoggen@digdir.no dersom du ønsker å komme med (1 minutts) innspill i møtet. 

Det er også mulig å sende skriftlige innspill til postmottak@digdir.no (inntil 3 sider).

Om handlingsplanen for grønne og innovative offentlige anskaffelser

I stortingsmeldingen om smartere innkjøp ble det varslet at regjeringen vil komme med en handlingsplan for økt andel grønne og innovative anskaffelser. På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vil Digitaliseringsdirektoratet (før Difi) ha ansvar for handlingsplanen, som vil utarbeides i samarbeid med Miljødirektoratet. På denne bakgrunn inviterer vi til innspillmøte.