Regionalt innspillmøte: Handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Tid
Tirsdag 17. mars kl. 10:00–14:00
Sted
Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, Bergen
Påmeldingsfrist
Mandag 16. mars kl. 10:00
Kontaktperson
Helene Hoggen, Telefon: +4741504078

Velkommen til regionalt innspillmøte i Bergen - Handlingsplan for økt andel grønne og innovative anskaffelser

I stortingsmeldingen om smartere innkjøp ble det varslet at regjeringen vil komme med en Handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vil Digitaliseringsdirektoratet (før Difi) ha ansvar for handlingsplanen, som vil utarbeides i samarbeid med Miljødirektoratet. Vi inviterer på denne bakgrunn til regionalt innspillmøte for handlingsplanen.

Program:

10:00 Velkommen v/Vestland fylkeskommune

  • Innledning om Handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser v/Digitaliseringsdirektoratet
  • Innspillpanel transport
  • Innspillpanel grønn skipsfart
  • Innspillpanel sirkulære anskaffelser
  • Innspillpanel smart by og digitalisering

11:30 Lunsj

12:00 Workshop/Hjernedugnad

14:00 Avrunding

Ta kontakt med helene.hoggen@digdir.no dersom du ønsker å komme med innspill i møtet.

Det er også mulig å sende skriftlige innspill til postmottak@digdir.no (inntil 3 sider).

Mer informasjon om handlingsplanen og opptak av innspillmøte i Oslo 2. desember finner du her