Våre arrangement

Digitaliseringsdirektoratet gjennomfører flere arrangement gjennom året, og hvert år inviterer vi til Digitaliseringskonferansen.