For utstillere

I 2020 tilbyr vi deg som utstiller en digital stand hvor du kan enkelt kan presentere virksomheten, produktene og tilbudet – eller tilby en livesending før eller etter konferansen. Du får også en nyhetssak som hjelper deg å dele historien om hvordan din virksomhet bidrar til å sette fart på digitaliseringen.

Illustrasjon av utstillerside på konferanseplattform
Vår nye tekniske plattform gir deg en digital stand med mulighet for dialog med deltakerne på konferansen i lang tid før og etter konferansen.

Ny «utstillerpakke» med større eksponering og verdi

Årets utstillerpakke har to hovedelementer:

  1. en digital stand med langt lengre varighet enn selve konferansen
  2. en god, journalistisk sak du kan dele og skape oppmerksomhet rundt i media, i sosiale medier og på konferanseplattformen

Utstillerpakken inneholder også 10 deltakerpass til deg og dine kollegaer.

En utstillerpakke koster kr. 35 000 ekskl. mva.

En digital stand åpner nye muligheter over lengre tid

Vi har utviklet en ny sponsorpakke tilpasset det digitale konseptet som vil gi større synlighet for utstillere. Vår nye tekniske plattform gir deg en digital stand med mulighet for dialog med deltakerne på konferansen i lang tid før og etter konferansen. Her kan du

  • lage en mer tradisjonell og enklere stand hvor du presenterer virksomheten, produktene og tilbudet
  • lage egne livesendinger som skaper engasjement, gjerne koplet til konferansens hovedtema
  • presentere dine aktiviteter i en felles kalender
  • dele filer, bilder, videoer og dokumenter
  • chatte med besøkende med tekst og video

Fortell din historie om da krisen satte fart på digitaliseringen – og vis frem din virksomhets bidrag 

Et klart mål for Digitaliseringskonferanen er å vise hvordan virksomheter, både i privat og offentlig sektor, har bidratt til å løse utfordringene – og hvordan de kan og vil bidra til å realisere regjeringens ambisjoner fremover. Derfor har vi inngått et samarbeid med www.pressenytt.no, som har lang erfaring med å skrive og distribuere nyhetsartikler til norske medier på vegne av oppdragsgivere. Det betyr at det ikke krever mye av deg som utstiller å få utviklet nyhetssaken din.

Vi starter med et oppstartsmøte, hvor Pressenytt hjelper deg å finne den mest spennende saken og vinklingen. Pressenytt lager saken, mens du som utstiller kvalitetssikrer og godkjenner den. Deretter diskuterer dere hvordan dere best kan skape oppmerksomhet rundt saken, for eksempel gjennom et eksklusivt innsalg. Pressenytt kan hjelpe deg med innsalget og har et eget system for å sende saken til utvalgte eller alle medier. Vi oppfordrer til å komme tidlig i gang og bruke den rolige perioden i juli og tidlig august når det er enklere å få oppmerksomhet om nyhetssaken. Saken vil også få en naturlig plass på den digitale plattformen til Digitaliseringskonferansen.

Møt deltakere fra hele landet

Målgruppen for konferansen er ledere og andre som jobber med digitalisering av offentlig sektor. Fordi konferansen blir heldigital, er terskelen for å delta langt lavere enn tidligere år. Vi vil for første gang kunne invitere kommuner, statlige etater, private virksomheter og leverandører fra hele landet på like premisser.

Hør historien om krisen som satte fart på digitaliseringen – og vis fram din virksomhets bidrag

På konferansen i fjor lanserte digitaliserings­ministeren regjeringens nye digitaliseringsstrategi. På årets konferanse vil deltakerne få høre status både på «Rikets tilstand» og handlingsplanen for digitaliseringsstrategien. Hovedtemaet vil være hvordan korona-krisen har endret og satt fart på digitaliseringen.

Et klart mål for Digitaliseringskonferansen er å vise hvordan ulike virksomheter, både i privat og offentlig sektor, har bidratt til å løse utfordringene, sette fart på digitaliseringen – og hvordan de kan og vil bidra til å realisere regjeringens ambisjoner fremover. Det er også et mål for sponsorpakken, selv om det faglige og kommersielle innholdet selvsagt vil måtte ta ulik form.

Ta kontakt om du har ideer du ønsker å utforske sammen med oss

Jens Nørve

Avdelingsdirektør
Digitaliseringsdirektoratet
Telefon
+47 908 49 332

Kontakt oss for spørsmål om utstillerplass