Program for Digitaliseringskonferansen

Digitaliseringskonferansen 2020 ble gjennomført som en heldigital konferanse tirsdag 25. august. Tema for konferansen var «Krisen som satte fart på digitaliseringen».

Portretter av innledere på Digitaliseringskonferansen

Programleder var Siri Lill Mannes.

Varighet: Kl. 09.00–13.00 (med pauser).

(Med forbehold om endringer i innhold og rekkefølge)

09.00 Velkommen

 • Åpning ved Jens Nørve og Siri Lill Mannes
 • Digitaliseringsdirektør Steffen Sutorius ønsker velkommen

09.10 Hilsen fra statsministeren

 • Statsminister Erna Solberg hilser Digitaliseringskonferansen

09.20 Korona-digitalisering i ekspressfart

09.30 Kompensasjonsordningen – slik løste vi det

På tre uker utviklet offentlige og private aktører kompensasjonsordningen for næringslivet. Hvordan var det mulig, og hva kan vi alle lære av samarbeidet?

09.40 Kan man forberede seg på en pandemi?

Det offentlige Norge er etablert og utviklet i en periode med historisk stabilitet og velstandsvekst. Koronaen var et sjokk mot systemet som vi aldri har opplevd i moderne historie. Hvordan kan vi være forberedt på nye sjokk?

09.50 Da koronakrisen traff som en slegge

Bedrifter måtte stenge, ordretilgangen tørket ut og mange sto brått uten arbeid og inntekt. Hva skjedde i kulissene, hva var jobb nummer én for LO og NHO, og hvilke følger får krisen for norsk verdiskaping, arbeidsliv og velferd i årene som kommer?

Pause i 15 minutter

10.25 Samtale med helseministeren

10.35 Vårt felles digitale fundament

Krisen har vist hvor verdifullt det er å ha tilgang på data og gode fellesløsninger for å kunne samhandle digitalt og løse konkrete utfordringer raskt. Skal vi klare å skape gode sammenhengende tjenester slik digitaliseringsstrategien legger opp til, må vi bygge ut og forsterke vår felles digitale grunnmur.

10.45 Rikets tilstand – status og utviklingstrekk

Hvordan er rikets tilstand ett år etter at regjeringens digitaliseringsstrategi ble lansert? Hvilke utfordringer reiser strategien og handlingsplanen for forvaltning, leverandører og andre virksomheter, og hvilke erfaringer og læringspunkter så langt tar vi med oss i det videre arbeidet?

Pause i 15 minutter

11.20 Utdeling av ildsjelprisen

Ildsjelprisen er en uformell og ubyråkratisk hedersbevisning til personer som har vist særlig engasjement for digitalisering. Prisen er en vandrepokal som går fra ildsjel til ildsjel.

11.29 Rigget for kriser

Hvilken rolle spiller digitale løsninger, deling og bruk av data i håndteringen av kriser? Hvordan har vi klart oss i Norge i forhold til andre land?

11.42 Digitale løsninger for alle

De nasjonale fellesløsningene og Altinn har spilt en viktig rolle under krisen. Om drift, utvikling, samarbeid på tvers og hvorfor det er viktig å tenke på brukerne – hele veien.

 • Avdelingsdirektør Torgeir Strypet, Digitaliseringsdirektoratet
 • Fungerende avdelingsdirektør Kristine Aasen, Digitaliseringsdirektoratet
 • Tilsynsdirektør Malin Rygg, Digitaliseringsdirektoratet

       11.55 Hvordan løse komplekse samhandlingsutfordringer

       Alle snakker om sammenhengende tjenester – hva må til for å lykkes, hva krever det av myndighetene – og har krisen gitt oss viktig erfaring som kan komme til nytte?

       • Johan Quist, førsteamanuensis, forsker og viseadm. direktør ved Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet

       12.07 Vår digitale hverdag

       Samtale om myndighetenes datadrevne håndtering av krisen, om sjokkdigitaliseringen og behovet for nye løsninger. Og hvilken utviklingsvei peker innovasjonsmeldingen på?

       12.20 Pandemien håndteres der folk bor – hva skjer i kommune-Norge?

       Samtale om hva som skjedde i kommunene da krisen traff, hvilken lærdom vi tar med oss videre og hvordan KS og kommunene rigger seg for å håndtere utfordringene fremover.

       12.30 Hva skal til for å ta del i den datadrevne økonomien?

       Krisen har vist et Norge med omstillingsvilje, nå må vi sikre varig omstillingsevne. Små og mellomstorebedrifter utgjør grunnfjellet i næringslivet. For fremtidig verdiskaping må vi styrke kompetansen, skape nye typer samarbeid og mer innovasjon på tvers av sektorer og verdikjeder. Hvem tar ansvar for et bredt, digitalt kompetanseløft?

       12.35 Distriktene – en katalysator i krisen?

       12.55 Hva skjer videre?

       Oppsummering og samtale om hva som skjer videre på Digitaliseringskonferansens plattform, flere arrangementer og informasjon om samarbeidspartnere og utstillere. Se mer i rammen nedenfor.