Disse møtte du

En rekke toppnavn stod på programmet til Digitaliseringskonferansen 25. august 2020.

Programleder og konferansier

Siri Lill Mannes portrett

Siri Lill Mannes

Daglig leder
SpeakLab
Mannes er en erfaren programleder. Hun har blant annet stått for åpningen av OECDs World Forum i Paris og ledet NHOs årskonferanse. Hun jobbet som utenriksreporter i TV 2 fra starten i 1992, og ledet TV2 Nyhetenes hovedsendinger i en årrekke, fram til hun sluttet i 2010. I 2000 fikk hun Kringkastingsprisen, mens hun i 2007 ble nominert til Gullruten som beste kvinnelige programleder. Mannes har hovedfag i historie, mellomfag i russisk og har utgitt to bøker.

Videohilsen

Erna Solberg portrett

Erna Solberg

Statsminister
Erna Solberg har vært Norges statsminister siden 2013 og partileder i Høyre siden 2004. Hun har representert Hordaland på Stortinget siden 1989. Solberg er cand.mag. fra Universitetet i Bergen (1986), med fagene sosiologi, sammenliknende politikk, statistikk og sosialøkonomi. Hun har hele sin yrkeserfaring fra politikken og organisasjonslivet, hovedsakelig med ulike stillinger og tillitsverv i Høyre.

Innledere

Linda Hofstad Helleland portrett

Linda Hofstad Helleland

Distrikts- og digitaliseringsminister
KMD
Helleland har tidligere vært barne- og likestillingsminister og kulturminister. Før det kom hun fra Stortinget, hvor hun var leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen. Helleland har tre stortingsperioder bak seg og har hatt en rekke offentlige verv også internasjonalt, blant annet delegat i FNs generalforsamling, NATOs parlamentariske forsamling og visepresident i World Anti-Doping Agency.
Steffen Sutorius portrett

Steffen Sutorius

Direktør
Digitaliseringsdirektoratet
Sutorius er direktør i Digitaliseringsdirektoratet og tidligere direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) siden 2016. Før det kom han fra direktørstilling i konsulentselskapet Metier. Han har bakgrunn fra Statens pensjonskasse der han gjennnomførte av et av de største smidige it- og endringsprosjektene i offentlig sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom fra Norges handelshøyskole.
Telefon
+47 930 68 459
Bent Høie portrett

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister
HOD
Høie har lang bakgrunn fra lokal- og fylkespolitikken i Rogaland og som mangeårig rikspolitiker. Han har vært fast representant på Stortinget siden 2001 der han har hatt en rekke verv. Siden 2010 har han vært nestleder i Høyre. Høie har vært statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet i tre perioder siden 2013.
Nikolai Astrup

Nikolai Astrup

Kommunal- og moderniseringsminister, KMD
Nikolai Astrup har vært utviklingsminister og digitaliseringsminister før han ble kommunalminister i 2020. Medlem av FNs generalsekretærs høynivåpanel for digitalt samarbeid. Astrup er statsviter med bachelorgrad i internasjonal politikk og mastergrad i europeisk politikk og styring fra London School of Economics and Political Science. Han har vært på Stortinget fra 2009 og leder i Oslo Høyre fra 2012 til 2018.
Iselin Nybø

Iselin Nybø

Næringsminister, NFD
Nybø er utdannet jurist og har vært næringsminister i Erna Solbergs regjering siden 2020. Fra 2018 til 2020 var hun forsknings- og høyere utdanningsminister. Nybø var innvalgt på Stortinget fra Rogaland 2013–2017, og hun var da første nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.
Jonas Slørdahl Skjærpe portrett

Jonas Slørdahl Skjærpe

IT-direktør
NAV
Skjærpe er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. Han har også en master i ‘International Business Management’ fra EAE, Spania. Han har 16 års erfaring innen IT, spesielt sentrert rundt hvordan organisasjoner og tjenester blir data og innsiktsdrevet. Før han startet i NAV i 2017, har han jobbet i EY, DNB og Capgemini.
Bjørn Arild Gram portrett

Bjørn Arild Gram

Styreleder
KS
Gram er fra 2020 styreleder i KS etter å ha vært nestleder siden 2012. Han har vært ordfører i Steinkjer kommune siden 2007, er gårdbruker, har jobbet i Telenor, vært leder i Senterungdommmen og Nord-Trøndelag Senterparti, fylkespolitiker, statssekretær i Finansdepartementet 2005–2007 og vara til Stortinget i flere perioder. Gram er siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø, og har mellomfag i historie fra NTNU.
Asbjørn Finstad portrett

Asbjørn Finstad

Avdelingsdirektør
KS
Finstad er avdelingsdirektør i KS, avdeling FID Strategisk IKT og digitalisering.
Idar Kreutzer portrett

Idar Kreutzer

Administerende direktør
Finans Norge
Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv og er i dag styreleder i Aschehoug Forlag og styremedlem ved Universitetet i Oslo. Han er også medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. 
Hans Christian Holte portrett

Hans Christian Holte

Arbeids- og velferdsdirektør
NAV
Holte ble arbeids- og velferdsdirektør i 2020. Han var skattedirektør fra 2013, og direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT fra 2008. Han har tidligere vært ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet og Sosial- og helsedepartementet, prosjektleder/seniorrådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og konsulent i Andersen Consulting. Holte har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
Ole Erik Almlid portrett

Ole Erik Almlid

Administrerende direktør
NHO
Almlid har jobbet i NHO siden 2013, fra 2015 var han viseadministrerende direktør for næringspolitikk. Han har vært nyhetsredaktør i Aftenposten, sjefredaktør i Østlendingen og Hamar Dagblad, sjefredaktør og daglig leder i Avisenes Pressebyrå og politisk redaktør i Trønder-Avisa. Almlid er utdannet ved Journalisthøgskolen (Høgskolen i Oslo) og har studier innenfor statsvitenskap.
Hans-Christian Gabrielsen portrett

Hans-Christian Gabrielsen

Leder
LO
Gabrielsen har bakgrunn fra industrien og lang erfaring fra fagbevegelsen, siden 1996 i Fellesforbundet. I LO har han hatt ansvar for blant annet næringspolitikk, miljø og klima, bedriftsdemokrati og samarbeidet mellom LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. Han har også vært lokal- og fylkespolitiker for Arbeiderpartiet i Buskerud og medlem av landsstyret i Arbeiderpartet.
John-Arne Røttingen portrett

John-Arne Røttingen

Administrerende direktør
Norges Forskningsråd
Røttingen har vært administrerende direktør for Norges forskningsråd siden 2017, og er Visiting Fellow of Practice ved Blavatnik School of Government, Universitetet i Oxford. Han er lege med doktorgrad fra UiO og mastergrader fra Oxford og Harvard. Røttingen har vært direktør for smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet, med en rekke verv innen forskning og global helse nasjonalt og internasjonalt.
Liv Dingsør portrett

Liv Dingsør

Daglig leder
Digital Norway
Dingsør tok nylig over som administrerende direktør i DigitalNorway. Hun har bakgrunn fra DNB og Aker ASA, samt flere selskaper hun har ledet gjennom store endringer. Dingsør er utdannet siviløkonom fra NHH og er tidligere landslagskjører i snowboard. I vinter var Dingsør en del av regjeringens ekspertgruppe for datadeling i næringslivet.
Knut Bjørgaas portrett

Knut Bjørgaas

Avdelingsdirektør
Digitaliseringsdirektoratet
Bjørgaas er utdannet sivilingeniør innen elektro og data fra NTH, og har jobbet med forretningsutvikling, prosessforbedring og digitaliseringsprosjekter innenfor telekom, finans og forsikring i over 20 år.
Telefon
+47 913 33 562
Fredrik Syversen

Fredrik Syversen

Kst. adm. direktør, IKT-Norge
Syversen er konstituert administrerende direktør i IKT-Norge der han har jobbet med entreprenørskap, smarte byer, e-helse og også hvordan man kan bygge på erfaringene fra IKT-Norge og norsk IT-næringsliv for å bygge tilsvarende organisasjoner i andre land. Syversen er også opptatt av samarbeid med innovasjons- og forskningsinstitusjoner og andre offentlige innovasjonsfremmere.
Lars von Marion

Lars van Marion

Avdelingsleder
Rambøll Management Consulting
Lars van Marion er leder for avdeling for Digitalisering og forvaltningsutvikling i Rambøll Management Consulting. Han har tidligere bakgrunn fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for forvaltning og ikt – Difi og Landbruks og matdepartementet. Van Marions utdanningsbakgrunn er fra statsvitenskap og forvaltningsinformatikk ved UiO.
Johan Quist portrett

Johan Quist

Førsteamanuensis og forsker
Karlstads universitet
Quist er førsteamanuensis i bedriftsøkonomi, forsker og viseadministrerende direktør ved Centrum för tjänsteforskning – CTF, Karlstads universitet.
Torgeir Strypet portrett

Torgeir Strypet

Avdelingsdirektør
Digitaliseringsdirektoratet
Strypet er utdannet dataingeniør og har siden 2015 vært avdelingsdirektør for digitale fellesløsninger i tidligere Difi, nå Digitaliseringsdirektoratet. Han kom fra stilling som produktdirektør i Evry Norge, og før det hadde han erfaring fra en rekke lederstillinger i privat sektor i selskaper som NIT, IBM og ErgoGroup.
Telefon
+47 971 49 903
Malin Rygg portrett

Malin Rygg

Tilsynsdirektør
Digitaliseringsdirektoratet
Rygg er direktør i Tilsyn for universell utforming av IKT i Digitaliseringsdirektoratet. Ho er utdanna jurist med erfaring frå blant anna Konkurransetilsynet og har tidlegare jobba som advokat og dommar.
Kristine Aasen portrett

Kristine Aasen

Seksjonssjef
Digitaliseringsdirektoratet
Aasen har i hele sin profesjonelle karriere jobbet med digitalisering i ulike roller hos IBM, Brønnøysundregistrene og fra 2020 Digitaliseringsdirektoratet. Hun har en utdannelse fra BI Norwegian Business School – Master of Science in Marketing and Management. Aasen brenner for en bærekraftig samfunnsutvikling der digitalisering er et viktig og kraftfullt verktøy.
Telefon
+47 974 01 947
Inga Bolstad portrett

Inga Bolstad

Riksarkivar
Arkivverket
Bolstad har vært riksarkivar og leder av Arkivverket siden 2014. Hun var tidligere avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og fra 2007 direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner, SITS. Bolstad er diplomøkonom fra BI med master i strategisk ledelse.